Duikflesinspecties

Naast de 5-jaarlijkse hydrostatische keuring van duikflessen wordt door alle opleidingen en fabrikanten aangeraden eens per jaar een visuele inspectie uit te laten voeren.

Na demontage wordt de fles geïnspecteerd op roest, vochtaanwezigheid en olieverontreiniging. Dit om vroegtijdige afkeuring op termijn te voorkomen. Mocht één van de hiervoor genoemde onvolkomenheden worden aangetroffen dan zullen deze overeenkomstig de afspraak worden verwijderd en/of verholpen.

Laat je de inspectie gelijktijdig doen met een servicebeurt van je ademautomaat en trimvest dan is de inspectie geheel gratis.

Na een inspectie ben je er zeker van dat je weer veilig te water kunt gaan met jouw eigen vertrouwde materialen welke dan weer 100% in orde zijn.

Je fles wordt na de inspectie voorzien van een sticker die aangeeft dat hij geinspecteerd is, dit help je als je gaat duiken in landen als Spanje waar dit verplicht is.