Boten brengen duikers vaak in gevaar!

 

Duikers bevinden zich vaak in het water samen met boten, duikers gebruiken zelf ook boten om te reizen van en naar duiksites en soms duiken ze in gebieden met zware boot verkeer. Botsingen, verwondingen door een scheepspropeller is dan ook een reëel gevaar voor duikers en in dergelijke gebieden en helaas te zeggen komen ze ook vaak voor.

Zo ook afgelopen weekeind in Hawai. Maar het gebeurd niet alleen daar het gebeurd over de gehele wereld wel zo'n 100 keer per jaar.

De US Coast Guard Boating Safety Resource Center meldt dat 2005-2013 boot-propeller ongelukken plaatsvonden, er vonden 636 gewonden en 38 mensen het leven, alle waren ze bezig met activiteiten op of in het water (varen, waterskiën, zwemmen, snorkelen, duiken,  enz.); 442 van deze letsels en 29 van deze sterfgevallen werden veroorzaakt door een persoon wordt geraakt door een vaartuig. Het voorkomen van ongevallen tijdens het duiken in gebieden met bootverkeer vereist dat duikers zich ten alle tijde bewust zijn van de vaartuigen, zowel onder de oppervlakte als daar boven.

Afhankelijk van de locatie en het type schip, licentiestatus of certificering door de boot-veiligheid opleidingen kunnen verkeerschillende verwachtingen en kennis geact worden bij de bestuurders. Varen wetten variëren internationaal en per zelfs staat in de VS en andere delen van de wereld; Daarom is het belangrijk dat zowel bootexploitanten en duikers bewust blijven van de regels welke van kracht zijn voor een bepaalde locatie.

Signaleringsmiddelen

Duik vlaggen. Een duik vlag is een effectieve en op sommige plaatsen verplicht middelen voor het alarmeren boten op de aanwezigheid van duikers in het water. Vergelijkbaar met regelegeving rond boten en varen is dat ook voor de duikvlag voorschriften. Zo zijn er twee soorten vlaggen die verbandhouden met duiken, de alpha vlag en de diver-below vlag.

De internationaal erkende alpha vlag wordt gehesen als de mobiliteit van een vaartuig wordt beperkt, wat aangeeft dat de andere schepen die het recht van overpad moet inleveren, of wel er ruim omheen varen. Deze vlag wordt vaak gehesen, samen met de diver-below vlag als er duikers in het water zijn, omdat de boten in de nabijheid van de duikers moet blijven en niet snel kan bewegen. De duiker-down vlag geeft expliciet aan dat er een duiker in het water is en het moet altijd gehesen worden bij een schip dat duikers in het water heeft. De alpha vlag geeft aan dat duikers in het gebied; Maar het heeft ook andere toepassingen. Het is practiesch om de duiker-down vlag, samen met de alpha vlag te heisen om miscommunicatie te voorkomen. En er zijn veel meer mensen met een duikopleiding dan mensen met een vaarbewijs dus met de combinatie is de kans dat iemand aanboord weet wat de vlagen betekenen en daar juis bij zullen handelen is groter.

Een diver-below en of Alpha vlag wordt ook aanbevolen om schepen tijdens kantduiken te waarschuwen. De afstand tot de vlag verschilt per land en regio maar hebben overal het zelfde doel en dat is boten op een voorafgesproeken aftand te houden. Een drijvende boei verbonden met een  duik haspel kan worden gebruikt als signalering wanneer duikers in het water zijn. Het met een haspel slepen van een drijvende duikvlag kan maar mag nooit direct naar de duiker worden bevestigd. Het met de hand vasthouden van de spoel helpt bij voorkomen dat de duiker bij het sleepen van de vlag wordt gevangen en mee gesleurd door een passerende boot.

Wanneer de vlag gehesen word op een boot of een markeringsboei moet de vlag in goede staat zijn om de juiste zichtbaarheid te garanderen. Vervang de vlag wanneer de veiligheid wordt aangetast door bijvoorbeeld verbleekte kleuren of scheuren. De omvang van de benodigde duik vlag kan ook variëren per locatie. Zorg altijd dat de vlag is zichtbaar is vanuit alle richtingen.

Oppervlaktemarkeringen. Veiligheidshulpmiddelen zoals oppervlakte boei (SMB), fluitjes en andere geluidssignalen, duik verlichting en signalering spiegels kunnen worden gebruikt om uw locatie weer te geven nar bovenkomst van een duik. Een SMB kan worden gebruikt als aanvulling op een duik vlag voor het alarmeren van andere watersporters dat er die duikers in het water zijn. Voor aanvang van de duik bekijk je hoe de SMB moet worden voorbereid voor het gebruik bij de opstijging.

Bij het gebruik van signaleringsmiddeln aan de oppervlakte, moet duikers nooit aannemen dat ze zichtbaar zijn voor de booten en ander watersporters. Schittering van de zon, golven, de passagiers, de weersomstandigheden en andere factoren kunnen het opmerken van een duiker in het water bemoeilijken.


Hoewel wetten verschillen per rechtsgebied, moet duikers binnen 100 meter van een diver-below vlag blijven. Aan de oppervlakte is het te adviseren zo dichtmogelijk bij de duikvlag te blijven.

Boot prop onderwater


Wees alert Onderwater

Naast het gebruik van signaalmiddeln en aandacht schenken aan bootverkeer aan de oppervlakte moeten duikers zich ook bewust zijn van passerende boten als ze onder water zijn. Kijken en luisteren naar boten boven ze is een goede gewoonte, maar houd in gedachten dat slecht zicht en geluid lokalisatie onderwater moeilijk is. In de meeste gevallen moet een duiker een boot onderwater kunnen horen, maar het kan moeilijk zijn om de richting te bepalen van waaruit het geluid komt. Dit komt omdat geluid zich ongeveer vier maal sneller in water verplaatst dan in lucht. Het dragen van een kap heeft nogmeer invloed op hoe goed je alles kunt horen.

Een safety stop gedurende drie minuten op 5 meter kan een duiker stikstofopname verminderen en is ook een gelegenheid om te scannen voor bootverkeer voordat de laatste opstijging gemaakt word naar de oppervlakte. Duikers moeten oppassen  en niet vertrouwen op een snelle reactietijd in het geval dat ze zich uit de buurt van een passerende boot onder water moet bewegen. Een boot kan snel van richting veranderen richting een onwetende duiker zonder deze van voldoende tijd te voorzien om zich naar een veilige afstand te verplaatsen. Om deze redenen is het niet aan te raden voor duikers om te vertrouwen op het observeren vermogen van boten en hun bemanning om duikers onder het oppervlak te zien zonder een oppervlak signaalmiddel.

 

Veiligheidsregels

Hier onder een paar basis veiligheidsregels waaraan met zich zou moeten houden om propeller/-schroefongevallen te voorkomen.

VOOR SCHIPPERS

Het voorkomen van schroefongevallen tijdens aan boord zijn

Blijf tenminste 100 meter weg van duiker-beneden / alfavlaggen, tenzij bezig met persluchtduik, snorkel- of apneuduikactiviteiten.
Houd voor ogen dat duikers het vaak moeilijk vinden om onderwater afstanden te schatten en weg kunnen drijven van de vlag.Laat niemand het zwemplatform betreden terwijl de motor nog in de versnelling staat. Zwemplatforms hebben de neiging glad te zijn en duikers zouden op de schroef kunnen vallen.Als je de leiding hebt over een groep duikers, zorg er dan voor dat duikers die het water in gaan niet dicht bij de schroef komen: scheepsschroeven zijn scherp en gevaarlijk, zelfs als ze niet bewegen.Zorg voor gemakkelijk en veilig weer aan boord komen.Verzeker je ervan, voordat je de motor start, dat er zich geen duiker in de buurt van of onder de boot bevindt.

VOOR DUIKERS

Het voorkomen van schroefongevallen tijdens het duiken

Toon altijd een duiker-beneden / alfavlag tijdens het duiken. De vlag kan aan een drijflichaam bevestigd zijn of aan boord gehesen en moet vanaf alle kanten duidelijk zichtbaar zijn.Kom altijd binnen 50 m. van je duikvlag boven, of in de buurt van het rif, als er een is.Gebruik een oppervlaktesignaalboei als er een noodopstijging ver van de duiker-beneden vlag nodig is.Let op je drijfvermogen en voorkom ongecontroleerde opstijgingen.Kijk tijdens het opstijgen om je heen en let heel goed op.