Overheden en duikers tekenen protocol

Normaal moesten sportduikers volgens de wet alles wat ze op de bodem aan treffen onberoerd laten. Volgens het protocol kunnen ze nu in overleg met provincie, gemeente en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed spullen in kaart brengen en naar boven halen wanneer ze onderwater verloren dreigen te gaan.

Volgens het protocol wordt de provincie Noord-Holland eigenaar van alle bij Texel opgedoken spullen. In de praktijk gaan ze zoveel mogelijk naar 'Kaap Skil' zodat ze daar publiek getoond kunnen worden. De provincie heeft €270.000,- voor de pilot beschikbaar gesteld, de gemeente €50.000,-.

Kaap Skil is het museum van jutters & zeelui, het is een uniek museum op Texel dat internationale prijzen ontving voor de architectuur en exposities met VOC-vondsten, openluchtmuseum en molen.