Veiligheids-Check ook wel buddy check een must voor elke duik

buddy check

De Buddy Check ook wel veiligheidscheck genoemd is het belangrijkste laatste stapje wat je neemt voor je het water in gaat en of ondergaat. Doe jij hem elke duik?

Is het een stapje dat klein is? Misschien in tijd wel maar het is een grote als het gaat over de veiligheid van je duik. Bij alle opleidingen word dit er in gedrilled als je leert duiken maar vaak laten meer ervaren duikers dit onderdeel schieten of niet de aandacht die het verdient. Echter het is MUST DO voor elke duiker.

Vele duikers leren de buddy check of veiligheids-check middels ezelsbruggetjes zoals VLSLO of KILO. Maar dek je daarmee alles af? Wij denken van niet en leren je net iets meer.

 

Ezelsbruggetjes

Bij elke opleiding worden vaar ezelsbrugetjes gebruikt om je sommige stappen aan te leren. Deze zijn goed om van geheel onwetend naar beginnend duiker te komen maar zonder de huiste uitleg, interpertatie en aanvullingen kun je toch nog best wat zaken vergeten. Nu weten we dat vele zullen zeggen dat wat je nu beschrijft is geen onderdeel van de buddy check. Dat klopt daarom is de naam veiligheids-check misschien wel een betere naam. 

Bij de NOB leren ze KILO (kraan, Inflator, Lood en Octopus) bij PADI VLSLO of wel vlugge leerling schiet lekker op ( Vest, Lucht, Sluitingen, Lood en Overige) waar je de belangrijkste punten rond de hier benoemde onderdelen controleerd bij je buddy.

Omdat de NOB en PADI in deze de zelfde onderdelen aanstippen zoemen we in op de PADI variant (die heeft immers 1 letter meer). 

Buddy Check

VLSLO of wel vest, lucht, sluitingen, lood en overige leertje in een vaste volgorde een aantal zaken bij je buddy te controlleren. Als eerste word hier het vest genoemd; Je controleert hier de werking van het vest, dus hoe blaas je het op en hoe kun je bij je buddy lucht uit het vest laten. Dit bekijk je om je buddy te helpen als hij of zij hulp nodig heeft. Lucht is de volgende in de rij en dan controleer je de fles druk van je buddy. Echter niet alleen dat, je kijkt ook of je lucht krijgt uit de ALV, die krijg je namelijk aangeboden als je als buddy lucht komt halen. Ook vraag je aan je buddy of deze zelf uit zijn automaat wil ademen terwijl jij op zijn/haar manometer kijkt. Dit stelt je in staat om te kijken of de kraan niet perongeluk dicht staat of niet vergenoeg open (Dan beweegt de naald van de manometer meestal). Sluitingen; Bij dit onderdeel controleer je of alle sluitingen goed vast zitten, denk aan de sluitingen van het vest, flesband, clips om lood, ALV of console op zijn plaatst te houden maar ook ander uitrusting stukken welke je mee neemt en vast horen te zitten controleer je dan. Lood, je controleert of je buddy lood aan heeft, zo ja waar en hoe je dit afkunt werpen en of er dus niks is wat het afwerpen verhinderen kan. Als PADI duiker kijk je ook nog of een loodgordel met de gesp links gedragen word. Dit betekend dat je de loodgordel altijd op de zelfde manier kunt afwerpen en daar dus niet bij na hoeft te denken. En dan Overige en hier ontstaat het verschil met de NOB bijvoorbeeld. bij overige controleer je hoe het met je buddy is, gezond, moe etc maar ook of je overige uitrustingstukken bij hebt. Je handschoen, vinnen bril, lamp etc. Dit om te voorkomen dat je niet geheel terug hoeft te lopen naar je auto als je er bij de waterkant achter komt dat je iets mist. 

Compleet?

Zijn we nu compleet en dus klaar met het checken? Vele noemen nog ander zaken en ook wij vinden dat je nog niet compleet en dus klaar bent. Sommige komen in de check ook met controlles van de materialen op de proppen. Denk dan aan overdruk ventiel van je vest of bandjes van je vinnen en bril als onderdelen die een inspectie behoeven. Deze mening delen wij niet. Niet dat dit niet gecontroleerd moet worden echter wij zijn van mening dat dit een materiaal controlle is en die doe je niet als je op het punt staat in het water te stappen of springen die doe je thuis bij het inpakken van je duiktas of duikkoffer. Dan is het juiste moment om hier naar te kijken en waar nodig maatregelen te treffen.

We vinden wel dat er een aantal andere zaken meer aan bod dienen te komen voor je daadwerkelijk start met je duik. Wij denken dan nog aan: computer, veiligheidstechnieken, afspraken en duikplan check en aanpassingen van de standaard buddy check.

Computer check

Duikcomputer check

Waar PADI al enkele jaren opleid met, gaat nu ook NOB duikers al bij de aanvang leren duiken met een computer. Daarmee hoort deze ook in de checks te komen. Niet alleen de aanwezigheid van en eventueele staat van de batterij zijn zaken die belangrijk zijn om op dit moment te controleren. 

De instellingen van je computer zijn zaken die met regelmaat nog vergeten worden. Staat hij toevallig nog op Nitrox van de vorige duik of van het spelen met de instellingen of misschien nog wel op een bergmeerduik. Bespreek ook even met je buddy wat je oppervlakte interval is tussen je laatste en deze duik, zeker als je de voorgaande duik niet samen hebt gedoken. Een goede check is ook samen in elk de duikcomputers te kijken naar de nultijd voor de door jullie geplande duik. Dit geeft namelijk een beeld over welke vermoedelijk strengere computer heeft (misschien door voorgaande duiken of door een conservatievere instelling) zodat met namen de buddy met de langste duiktijd rekening kan houden met zijn buddy die wat minder lang mag duiken. 

Veiligheidstechnieken

Veiligheidstechnieken zijn zaken die sommige duikers op andere punten in de buddy check al na lopen maar die wij toch graag appart bespreken nu. Bij veiligheidstechnieken kunt je denken aan hoe je omgaat met de situatie dat je elkaar kwijtraakt (1 min zoeken dan veilige opstijging maken en punt van bovenkomst bepaken om mogelijke zoek acties later te beter te kunnen starten) maar ook hoe houd ik jou vast als ik je om hoog moet brengen als je geassisteerd om hoog moet. Ik bedien dan het vest van mijn buddy en hoe ga ik dat nu doen? Om je een idee te geven; er duikt nu al meer dan 10% van de duikers met een trimvest met een muis-bediening dus zonder inflator slang, hoe pak je die nu vast en hoe bedien ik zo'n vest tijdens de ge-assisteerd opstijging. Dit zelfde geld natuurlijk voor de opstijging waar je je buddy als drenkeling om hoog gaat brengen.

Dit is ook een juist moment om ff te checken met de staf van de boot, duikschool, oppervlakte coordinator of duikleider en of buddy wat de ken getallen zijn voor deze duik. Denk aan maximale duiktijd. Waar ze je boven verwachten te komen. Of je een DSMB/deco boei moet gebruiken. Wat je eventuele maximale dieptes zijn gebeiden om te vermeiden etc. Ja dit hebt je mogelijk zelf al voorbereid met je duikplanning maar je stelt dit zonodig op de duikdag bij en ja dat kan nog als je bij het water bent of al in het water staat. Er is namelijk geen enkele moment dat je een duik niet af kunt breken of waar je je plan kunt veranderen, als je er maar duikelijke afspraken over maakt met je buddy en andere betrokkenen.

Afspraken en duikplan checkdive plan

Jij, je buddy, de instructeur, de Divemaster, de Gids, de staff, een of allen hebben een duikplanning gemaakt. Check voor de duik of deze nog klopt en nog te volgen is. Vind je toevalig net een jetsky wedstrijd plaats op jou duikstek, is het weer anders dan verwacht, heb je minder lucht in je fles dan verwacht, voel je je toch minder comforatabel bij de duik doel (bv diepte, duikstek) was je toch vergeten je materiaal te controleren en tref je een deels ingescheurd vin-bandje waar je geen of alleen een universeel bandje voor kunt gebruiken. Er kan van alles gebeuren met jou, je buddy, de duikstek, de omstandigheden, de duikgroep, de boot charter, ....... ontelbaar zaken kunnen veranderen, of anders zijn dan gepland en door jou of jullie voorbereid. Dan dien je je plan bij te stellen, aan te passen of misschien zelfs besluiten niet te duiken. Een belangrijke check die vaak niet of niet goed beschreven word.

Aanpassingen op de standaard buddy check

Ik hoor je bijna denken moet ik iets aanpassen aan de standaard buddy check? Ja soms moet je iets aanpassen. Als je je opleiding genoten hebt in de tropen of op een warmwater duikstek dan leer je bijvoorbeeld niet wat je moet checken bij een buddy die in een droogpak duikt. Maak je een nachtduik dan dien je toch ook echt naar de lampen te kijken. Heb je die beide een, goed opgeladen of voorzien van nieuwe batterijen? Heb je backup lamp bij. Ga je wrakduiken of misschien een grotje in, heb je daar de nodige uitrustingstukken voor bij? Reeltjes, spoeltjes, line markers etc. 

De boodschap mag duidelijk zijn elke duik verdient meer dan de standaard buddy check om de duik veilig te laten verlopen. 

Denk nu niet dat je 30 minuten meer nodig hebt voor je het water in kunt. Veel van deze zaken kunnen met een goede timing en voorbereiding in een paar minuten doorlopen worden en laten ook aan je buddy en de duikers rond je zien dat je duiken leuk vind maar ook serieus neemt.

Veilig duiken maakt je duiken leuker en laat je meer genieten. Neem die minuten voor je duik serius